طلای کثیف

به «پسماند» یا همان واژه ی آشنای «زباله»، «طلای کثیف» هم گفته می شود. در سال های اخیر، بیشتر دولت ها با سرمایه ی هنگفت پسماند، آشنا گردیده اند و اقدامات متعددی را در خصوص استفاده مجدد از زباله آغاز نموده اند. 

به طور کلی در کشور ما 70 درصد پسماندهای تولیدی شهروندان را پسماندهای تر تشکیل می دهد. پسماندهایی که تجزیه پذیری 
آن ها در طبیعت به سرعت انجام می پذیرد. این پسماندها قابلیت تبدیل شدن به کودی مرغوب را دارا هستند. پوست میوه ها، باقی مانده ی غذاها، تفاله ی چای و ... را پسماند تر تعریف می کنیم. 

تقریبا ً 25 تا 20 درصد پسماندها را، پسماندهای خشک تشکیل می دهند. این پسماندها قابلیت ماندگاری زیادی را در طبیعت دارند و اغلب چند بار مصرف هستند و بعد از استفاده ی نهایی از آن ها، می توان فرایند بازیافت را مد نظر قرار داد و از این اقلام مواد با کاربری جدید ساخت. 

مشکل اساسی در بحث پسماند عدم جداسازی توسط شهروندان در مبدأ یا همان منازل و ادارات و واحدهای صنعتی و تجاری است. شاید پسماندهای تر قابلیت تبدیل به کود را داشته باشند، لیکن اگر به موادی چون شیشه، باتری و سایرپسماندهای خطرناک مخلوط گردند قابلیت استفاده از آن ها محدود گردیده و دیگر کود کارآ و قابل قبولی حصول نمی گردد. پسماندهای خشک نیز با پسماندهای تر مخلوط شده و بدین ترتیب دارای آلودگی بالایی می گردند. یادمان باشد وقتی می توانیم از طلای کثیف استفاده بهینه کنیم که در مبدأ جداسازی را انجام دهیم و این امکان را به مدیران شهری بدهیم تا از ثروت پسماند استفاده مجدد به عمل آید. هر کدام از ما مسئول شهر، پاکیزگی آن و حفظ سرمایه های بی بدیل پسماند هستیم.

لیست دیدگاه ها

غیبی

1399/02/16

سلام. لطفا مطالب آموزشی بیشتری در این سایت منتشر کنید. با تشکر

دیدگاه شما چیست؟