♻️پل ارتباطی با سامانه سیوا

راه های ارتباطی به جهت فروش پسماند خشک از مبدا فقط از طریق مراجعه به سایت www.siva.semnan.ir و یا تماس با شماره 3157-023 امکان پذیر می باشد.

 

دیدگاه شما چیست؟