باطری زباله نیست!

🚫 باطری زباله نیست!

 

✅این قبیل پسماند را به واسطه سامانه سیوا با شماره تماس 3157-023 به ما بسپارید.

 

#روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند

#شهرداری_سمنان

دیدگاه شما چیست؟