ایجاد ثبات بیشتر در بازیافت خانگی

برای کمک به قرار دادن جهان در مسیر ارائه یک آینده خالص صفر، باید حرکت به سمت یک اقتصاد دایره ای پایدارتر و کارآمدتر از منابع را تسریع کنیم. ما می‌توانیم به شما کمک کنیم تا مقدار موادی که دوباره استفاده می‌شوند یا بازیافت می‌شوند را افزایش دهید، ضایعات را به حداقل برسانید و وابستگی به مواد اولیه را کاهش دهید.

استراتژی منابع و ضایعات دولت بریتانیا برای انگلستان که در دسامبر 2018 منتشر شد، طرحی جسورانه و رادیکال برای چگونگی دستیابی به این هدف است و پیامدهای گسترده ای برای مقامات محلی در سراسر انگلیس دارد. WRAP نقش مهمی در اجرای طرح‌های مسئولیت توسعه‌یافته تولیدکننده (EPR) ایفا می‌کند، سیاست‌ها و شیوه‌هایی را تعبیه می‌کند که اقتصاد دایره‌ای‌تری را پیش می‌برد و برای ایجاد مجموعه‌های خانگی منسجم، مجموعه‌های جداسازی زباله‌های مواد غذایی و بهبود بازیافت شهری در بین مشاغل و مقامات محلی تلاش می‌کند.

نرخ بازیافت شهری در سال 2021 در انگلستان 46 درصد بود، رسیدن به هدف 65 درصدی در 15 سال آینده بدون تغییر اساسی اتفاق نخواهد افتاد.

مزایای برآورد شده توسط WRAP برای دوره 2018-2025

 1. 11.6 میلیون تن زباله 
 2.  بیش از 11.6 میلیون تن مواد و ضایعات مواد غذایی برای بازیافت در طول هشت سال جمع آوری شده است که 7 درصد به نرخ بازیافت زباله های خانگی اضافه می کند.
 3. 13.2 میلیون خانوار 
  13.2 میلیون خانوار (شامل آپارتمان) دارای خدمات جمع آوری زباله های غذایی و 1.1 میلیون خانوار دیگر دارای خدمات جمع آوری زباله هستند.
 4. 33 میلیون پوند
  تا 33 میلیون پوند طی هشت سال کاهش هزینه برای بازفرآورندگان به دلیل عدم حذف آلودگی از مواد
 5. 5.1 تن CO2e
  بهبود نتایج زیست‌محیطی با حداکثر 5.1 میلیون تن CO2e که طی هشت سال از آن جلوگیری شده است، به طور مستقیم به محیط‌زیست نفع می‌رساند و از اهداف کلی بودجه کربن بریتانیا حمایت می‌کند.1

هنگامی که انگیزه‌ها ذاتی باشند، ممکن است معرفی مشوق‌های اقتصادی یا مقررات دیگر بر نحوه نگاه خانواده‌ها به نقش خود در ارائه خدمات بازیافت تأثیر بگذارد. بنابراین برای رسیدن به هدف افزایش بازیافت زباله‌ها باید از بهترین ابزارهای فرهنگی و اجتماعی استفاده شود، و اینجا درک اینکه کدام مکانیسم یعنی مشارکت داوطلبانه خانواده‌ها یا مشوق‌های اقتصادی بهترین تاثیر را می‌تواند در افزایش بازیافت بگذارد مهم است و همچنین همیشه به یاد داشته باشید که فرهنگ سازی و فراهم کردن زیرساخت بازیافت، اصلی است که باید فراهم شود و خانواده‌ها از نظر فرهنگی و ذهنی باید به چنین آمادگی برسند.فراهم کردن زیر ساخت از طریق دولت‌ها یکی از مهمترین بخش‌های جمع‌آوری و بازگرداندان زباله به چرخه بازیافت است. اگر این زیر ساخت فراهم نباشد تلاش افراد برای بازگرداندن زباله‌ها به چرخه بازیافت خیلی به نتیجه مثبت و اثرگذاری منجر نخواهد شد. در مواردی که خانوادها به بخشی از زیرساخت‌های لازم دسترسی نداشته باشند می‌توانند زباله‌های قابل بازیافت خود را داخل کیسه زباله‌ها قرار داده و سپس با نوشتن محتویات داخل کیسه زباله‌ها، آنها را به مراکز بازیافت تحویل دهند.

منابع:

https://wrap.org.uk/taking-action/collections-recycling

 

دیدگاه شما چیست؟